ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αυτό το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε βασιζόμενο στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με αρ.πρωτ. Δ11/οικ.23973/811 της 18ης Ιουνίου 2020 για την οργάνωση και λειτουργία των κατασκηνώσεων ανά τη χώρα. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος εκδόθηκε μετά από εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας από τον  COVID-19

Τα στελέχη  του  Rea’s Fun Club, συγκεντρώθηκαν στο χώρο της κατασκήνωσης, στο Σταυρό Ακρωτηρίου και κατάρτησαν ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα λειτουργίας της κατασκήνωσης για το καλοκαίρι 2020. Σκοπός του είναι η μεγιστοποίηση της ασφάλειας των κατασκηνωτών αλλά και όλων των ατόμων που εμπλέκονται στη λειτουργία της κατασκήνωσης μέσα στα πλαίσια πρόληψης και αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

Το σχέδιο περιλαμβάνει ένα σύνολο ενεργειών, ρυθμίσεων και παρεμβάσεων σε όλες τις φάσεις λειτουργίας της κατασκήνωσης (πριν τη λειτουργία, κατά την άφιξη των κατασκηνωτών και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της κατασκήνωσης) αλλά και σε όλα τα επιμέρους τμήματα της κατασκήνωσης (γραμματεία, διαμονή, καθαριότητα, κουζίνα και ψυχαγωγία)

Σκοπός του είναι να αποτελέσει εργαλείο πρόληψης του νέου κορωνοϊού COVID-19 και να προστατεύσει την υγεία όλων των συμμετεχόντων στην κατασκηνωτική ζωή και στην απευκταία περίπτωση πιθανού κρούσματος, να προσφέρει τη δυνατότητα γρήγορης και εύκολης ιχνηλάτησης στις αρμόδιες αρχές.

Το σχέδιο αυτό κοινοποιείται στις αρμόδιες αρχές, σε όλα τα στελέχη και τους εργαζομένους της κατασκήνωσης και στους γονείς των παιδιών που μας επισκέπτονται αυτό το καλοκαίρι.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

Υπεύθυνη για τη λειτουργία του κατασκηνωτικού προγράμματος ορίζεται η Μαρία Τσουρλάκη, πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ με πολύχρονη εμπειρία στην οργάνωση κατασκηνώσεων. Οι αρμοδιότητες της συμπεριλαμβάνουν την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού που ασχολείται με τα παιδιά (ομαδάρχες και εμψυχωτές), η καθημερινή παρακολούθηση της τήρησης των οδηγιών και η εποπτεία της τήρησης των μέτρων που λαμβάνονται στα πλαίσια πρόληψης και αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.

Το πρόγραμμα της κατασκήνωσης προσαρμόζεται στα προαπαιτούμενα της εγκυκλίου με τις παρακάτω ενέργειες και ρυθμίσεις:

Πριν την έναρξη της λειτουργίας της κατασκήνωσης, όλο το προσωπικό (ομαδάρχες, εμψυχωτές, προσωπικό γραμματείας, καθαριότητας και σίτισης) περνάει σεμινάριο εκπαίδευσης. Το σεμινάριο παρέχει όλες τις απαραίτητες γνώσεις για τον νέο κορωνοϊό COVID-19, τους τρόπους μετάδοσης του, τις ορθές πρακτικές υγιεινής, ποιες είναι οι ορθές πρακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης του γενικότερα και πως όλα αυτά θα εφαρμοστούν με λεπτομερή σχέδια, μέσα στα πλαίσια της λειτουργίας της κατασκήνωσης.

Όλοι οι γονείς των παιδιών που θα προσέλθουν στην κατασκήνωση είναι ενημερωμένοι ότι πρέπει να θερμομετρούν τα παιδιά τους 2 φορές την ημέρα, μια εβδομάδα πριν την προσέλευση τους στην κατασκήνωση και να μην προσέλθουν σε περίπτωση που εμφανίζουν αυτοί, τα παιδιά τους ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας τους συμπτώματα ύποπτα για κορωνοϊό. 

Η κατασκήνωση μας πάντα λειτουργούσε με δημιουργία μικρότερων ομάδων παιδιών, χωρισμένα βάσει ηλικίας Η κάθε ομάδα είχε το δικό της πρόγραμμα κάθε μέρα και πραγματοποιούσε 6 διαφορετικές δραστηριότητες κάθε μέρα (3 δραστηριότητες το πρωί και 3 Το απόγευμα). Και φέτος θα συνεχίσουμε να χωρίζουμε τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν στην κατασκήνωση σε μικρές ομάδες και η κάθε μια θα ακολουθεί το δικό της πρόγραμμα σε προκαθορισμένη ζώνη στο χώρο.

Επίσης δημιουργούνται δύο ή τρεις κοινότητες (ανάλογα με τον πληθυσμό της κατασκήνωσης) με ηλικιακά κριτήρια. Αυτές αποτελούνται από τις παραπάνω μικρές ομάδες και απασχολούνται σε συγκεκριμένες καλά καθορισμένες χωροταξικές ζώνες της κατασκήνωσης που εναλλάσσονται με σκοπό την αποφυγή του συγχρωτισμού του συνόλου των παιδιών, στο πλαίσιο του δυνατού, σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. (Παραρτήματα 1 κ 2)

Επιπλέον το προσωπικό που ασχολείται με τις δραστηριότητες των ομάδων χωρίζεται επίσης σε 2 ή 3 μέρη, ανάλογα των αριθμών των κοινοτήτων που το κάθε ένα από αυτά ασχολείται αποκλειστικά με μια κοινότητα, όπου αυτό είναι δυνατό.

Το υλικό που χρησιμοποιείται από τα παιδιά, στις αθλητικές αλλά και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες απολυμαίνετε σχολαστικά μετά το πέρας της ημέρας.

Επιπλέον για φέτος το καλοκαίρι δεν θα πραγματοποιηθούν εκδρομές στη θάλασσα. 

Με την εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων ελαχιστοποιείται η πιθανότητα εισαγωγής στην κατασκήνωση παιδιού με ύποπτα συμπτώματα,   επιτυγχάνεται ο περιορισμός διασποράς ενδεχόμενης λοίμωξης αλλά και διευκολύνεται σημαντικά η έγκαιρη και αποτελεσματική ιχνηλάτηση των επαφών σε περίπτωση ύπαρξης πιθανού κρούσματος.

ΥΠΟΔΟΧΗ

Οι αφίξεις των κατασκηνωτών φέτος θα πραγματοποιηθούν με εντελώς διαφορετικό τρόπο.

Όλοι οι γονείς είναι ενημερωμένοι ότι θα πρέπει να έρθουν συγκεκριμένη ώρα με ραντεβού. Προσέρχονται λίγαπαιδιά ανά δεκάλεπτο με συνοδεία ενός μόνο γονέα με σκοπό την αποφυγή συνωστισμού.

Υπάρχει προκαθορισμένος χώρος αφίξεων στην είσοδο και αποκλεισμός εισόδου μέσα στο χώρο οπουδήποτε ξένου προς το χώρο, πέραν των κατασκηνωτών.


Γονείς και παιδιά θερμομετρούνται πριν την είσοδο τους στο χώρο και απαντάνε σε σύντομο ερωτηματολόγιο σχετικό με τον COVID-19. Σε περίπτωση υποψίας συμπτωμάτων, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος. Υπάρχει απολυμαντικό και ζητείται να χρησιμοποιηθεί πριν την είσοδο στο χώρο άφιξης.  Όλο το προσωπικό κάνει χρήση ασπίδων προστασίας (face shields)

Κάθε παιδί (ισχύει και για τα αδέρφια) συνοδεύεται από ένα μόνο γονέα ή κηδεμόνα (κατά προτίμηση από αυτόν που είναι δικαιούχος επιταγής του ΟΑΕΔ ή έχει ασφαλίσει τα παιδιά μέσω ΕΦΚΑ)

Ο ιατρός της κατασκήνωσης παίρνει πλήρες ιατρικό ιστορικό για τον κάθε κατασκηνωτή, όπως γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια και συμπληρώνει εκ νέου ερωτηματολόγιο που αφορά τον COVID-19 (το ερωτηματολόγιο υπάρχει και στην ιστοσελίδα της κατασκήνωσης  www.reasfuncub.gr) το οποίο υπογράφει ο γονέας. Το ιστορικό έχει βαρύτητα υπεύθυνης δήλωσης και φυλάσσεται στο ιατρείο της κατασκήνωσης μέχρι την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής περιόδου.

Μετά την προσέλευση τους τα παιδιά τοποθετούνται σε δωμάτια με παιδιά ανάλογης ηλικίας και κατά προτίμηση (όπου αυτό είναι εφικτό) σε παρέες που ήδη συγχρωτίζονται και εκτός κατασκήνωσης (έχει γίνει ήδη ερώτηση στους γονείς πριν την προσέλευση τους για το θέμα αυτό)

ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η πλειονότητα των δωματίων έχει εμβαδόν 24τ,μ και άνω, γεγονός που εξασφαλίζει τις απαιτούμενες αποστάσεις που ορίζονται από την εγκύκλιο. Τα κρεββάτι που δεν πληρούν τις προαπαιτούμενες για φέτος αποστάσεις θα απομακρυνθούν από το χώρο ή δεν θα χρησιμοποιηθούν όπου δεν είναι δυνατή η απομάκρυνση τους.

Όλα τα δωμάτια είναι φωτεινά και έχουν επαρκή φυσικό αερισμό που ευνοεί τις συνθήκες υγειούς διαβίωσης των κατασκηνωτών. Επίσης όλα τα δωμάτια έχουν δικό τους μπάνιο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τα παιδιά που διαμένουν στο δωμάτιο το οποίο καθαρίζεται και απολυμαίνετε καθημερινά

Όλο το προσωπικό της κατασκήνωσης (ομαδάρχες και εμψυχωτές) θα κάνει χρήση ασπίδων προστασίας (face shields). 

Τα επισκεπτήρια δεν θα πραγματοποιηθούν τη φετινή χρονιά. Επίσης δεν επιτρέπεται η έξοδος και επανείσοδος κατασκηνωτών για κανένα λόγο, εκτός λόγων υγείας.

Κατασκηνωτές και προσωπικό θα πλένουν τα χέρια τους ή θα κάνουν χρήση απολυμαντικού πριν και μετά από κάθε ώρα δραστηριότητας καθώς και πριν και μετά τα γεύματα 

Δεν θα πραγματοποιείται η πρωινή προσευχή με όλα τα παιδιά της κατασκήνωσης. Κάθε κοινότητα θα ξυπνάει διαφορετική ώρα Και θα προσέρχεται διαφορετική ώρα στην τραπεζαρία για τα γεύματα.  

Τα παιδιά (όπως ήδη ίσχυε) θα κάνουν ντους πριν μπουν στην πισίνα όπου απαραίτητη θα είναι η χρήση σκουφιού.

Η χλωρίωση της πισίνας θα γίνεται όπως κάθε χρόνο σύμφωνα με τα επιβαλλόμενα πρωτόκολλα.


Γίνεται ισχυρή σύσταση στους γονείς για χρήση προσωπικού κινητού τηλεφώνου από κάθε κατασκηνωτή κ υπάρχει μέλος του προσωπικού κατά τη διάρκεια των ωρών επικοινωνίας στο χώρο του καρτοτηλεφώνου ώστε να μην υπάρξει συνωστισμός.

Στο κυλικείο της κατασκήνωσης θα διατίθενται αποκλειστικά συσκευασμένα προϊόντα και δεν θα γίνεται καθόλου χρήση μετρητών. Επίσης θα υπάρχει μέλος του προσωπικού που θα εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του και την αποφυγή συνωστισμού.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της κατασκήνωσης εντάσσονται προγράμματα με τη μορφή παιχνιδιού, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κάθε ηλικιακής ομάδας, για την ενημέρωση και την εκπαίδευση σε ορθές πρακτικές προσωπικής υγιεινής και πρόληψης της μετάδοσης της νόσου COVID-19.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Με ιδιαίτερη προσοχή και σχολαστικότητα θα πραγματοποιείται η καθαριότητα όλων των χώρων. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιείται καθημερινή απολύμανση όλων των δωματίων και των μπάνιων της κατασκήνωσης,  θα υπάρχουν ενισχυμένες βάρδιες του προσωπικού καθαριότητας για τη σχολαστική καθαριότητα και απολύμανση όλων των επιφανειών που αγγίζονται συχνά, όπως πόμολα, βρύσες, κάγκελα κλπ

Όλα τα δωμάτια αλλά και οι κοινόχρηστοι χώροι και τουαλέτες θα είναι εφοδιασμένα με σαπούνι και αντισηπτικό.

Θα καλλιεργηθεί κουλτούρα  ατομικής υγιεινής σε όλο τον πληθυσμό της κατασκήνωσης μέσω μορφής παιχνιδιού και προσαρμοσμένη κατάλληλα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

ΣΙΤΙΣΗ

Όλα τα γεύματα της κατασκήνωσης δεν θα παρέχονται την ίδια ώρα στο σύνολο των κατασκηνωτών. Κάθε κοινότητα της κατασκήνωσης θα τρώει διαφορετική ώρα και σε διαφορετικό χώρο της τραπεζαρίας.
Το κάθε τραπέζι μπορεί να εξυπηρετήσει 20 παιδιά. Φέτος θα εξυπηρετούνται 8 παιδιά σε κάθε τραπέζι. Τα παιδιά θα κάθονται σε προκαθορισμένες θέσεις , με ειδική σήμανση και με την παρακάτω διάταξη. 

Τα γεύματα θα παρέχονται σε σκεύη μιας χρήσης, σε όποια γεύματα αυτό είναι δυνατόν. Επίσης τα ενδιάμεσα γεύματα (δεκατιανό και απογευματινό κολατσιό) δεν θα διατίθενται στην τραπεζαρία. Κάθε ομάδα θα παίρνει αυτά τα γεύματα χωριστά σε προκαθορισμένο χώρο στην κατασκήνωση.

ΠΙΣΙΝΑ

Η πισίνα θα λειτουργήσει κανονικά, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και με αυξημένα μέτρα ασφαλείας (Υπουργική απόφαςη 14129/2015 – ΦΕΚ 1476/Β/14/7/2015). Τόσο η χλωρίωση, όσο και η παρακολούθηση και καταγραφή των υπολειμματικών επιπέδων χλωρίου και της τιμής pH θα γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα σχετικά πρωτόκολλα. Η πισίνα μας έχει διαστάσεις 25m X 8m με συνολικό εμβαδόν 200τμ. Συνεπώς, ο μέγιστος αριθμός των κατασκηνωτών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πισίνα ταυτόχρονα ορίζεται σε 40  άτομα.
Για την αποφυγή συνωστισμού θα χρησιμοποιούνται διαφορετικές είσοδοι και έξοδοι. Ο χρόνος παραμονής στην πισίνα δεν θα υπερβαίνει τα 45 λεπτά για κάθε ομάδα. 
Οι κατασκηνωτές θα κάνουν ντους πριν και μετά τη χρήση της πισίνας και θα χρησιμοποιούν σκουφάκι για την πισίνα 

ΒΡΑΔΥΝΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Η βραδινή διασκέδαση δεν θα είναι φέτος κοινή για όλα τα παιδιά της κατασκήνωσης 
Κάθε μια από τις τρεις κοινότητες θα πραγματοποιεί το δικό της δρώμενο σε προκαθορισμένο χώρο και αποκλειστικά με τους ομαδάρχες και εμψυχωτές που απασχολείται και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

ΥΠΟΠΤΟ ΚΡΟΥΣΜΑ

Σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος θα ακολουθήσουμε  κατά γράμμα όλες τις οδηγίες και εντολές που περιγράφονται με λεπτομέρεια στην Εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με αρ.πρωτ.Δ11/οικ23973/811