Υγεία

Για εμάς, το σημαντικό κομμάτι αποτελεί η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών που κάνουν διακοπές στο Rea’s Fun Club.

Στο Rea’s Fun Club, υπάρχει οργανωμένο ιατρείο. Ο/Η γιατρός και η νοσηλεύτρια, βρίσκονται στην κατασκήνωση όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Κατά την άφιξη των φιλοξενούμενων παιδιών, ο γονέας δίνει ένα σύντομο ιατρικό ιστορικό στον γιατρό, έτσι ώστε το κάθε παιδί να μπορεί να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του.

Για τα αναγκαία φάρμακα γίνεται η κατάλληλη σήμανση. Φυλάσσονται στο ιατρείο και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες σας.
Το ιατρικό προσωπικό μας είναι πάντα παρόν για να προσφέρει φροντίδα και υποστήριξη στα παιδιά μας.

Ο γονέας, πρέπει να φροντίσει να παραδώσει το μπλε βιβλιάριο των εμβολίων στο γιατρό της κατασκήνωσης, το οποίο επιστρέφεται στην αναχώρηση του κατασκηνωτή.

Επιπλέον, το ιατρικό προσωπικό μας, προσφέρει απλά μαθήματα πρώτων βοηθειών και πραγματοποιεί σεμινάρια για ασφάλεια και για κοινωνικά θέματα, όπως το πρόβλημα του καπνίσματος, αλλά και της μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Επίσης, πραγματοποιούνται και ασκήσεις ετοιμότητας,για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιδράσουν τα παιδιά, σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.

 

Ασφάλεια

Τα παιδιά, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, βρίσκονται υπό την επίβλεψη του έμπειρου, ειδικευμένου προσωπικού μας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο χώρος φυλάσσεται από ειδική υπηρεσία φύλαξης και ελέγχεται από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης.

Η είσοδος της κατασκήνωσης παραμένει κλειστή και όλοι οι επισκέπτες ελέγχονται. Πιθανές επισκέψεις των γονέων πραγματοποιούνται σε προβλεπόμενους χώρους και χρόνους επισκεπτηρίου.
Στα παιδιά δεν επιτρέπεται η έξοδος από τον χώρο της κατασκήνωσης, εκτός αν συνοδεύονται από τον νόμιμο κηδεμόνα τους.

Δεν συνιστάται να φέρνουν στην κατασκήνωση τα παιδιά, αντικείμενα αξίας. Εντούτοις, αν επιλέξετε διαφορετικά, προτείνουμε να αφήνουν στην Υποδοχή για ασφαλή φύλαξη, μετρητά, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα αξίας.

Η διεύθυνση της κατασκήνωσης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για απώλεια ή ζημία για χρήματα ή αντικείμενα που δεν τελούν υπό τη φροντίδα της.